№ 00232-2014-0011 Доставка на медицински консумативи за клинична лаборатория – реактиви за биохимичен анализатор „EXSPRESS PLUS“, по приложена спецификация.

Гаранции за участие Решение за прекратяване Протокол 2 Протокол 1 Разяснение – 29.09.2014 г. Решение на Управителя Решение – АОП Обявление – АОП Документация Спецификация Образци