2016-Обява-9053644 – Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти).

Договор – публ.25.08.2016 Протокол – публ.11.07.2016 Информация за удължаване срока за събиране на оферти – публ.24.06.2016 Заповед за удължаване на срока за събиране на оферти – публ.24.06.2016 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП – публ.15.06.2016 Документация – публ.15.06.2016 Информация за публикувана обява – публ.15.06.2016

00232-2016-0005 Доставка, монтаж, предварително изпитване и въвеждане в експлоатация на автоматичен хематологичен анализатор, за нуждите на Клинична лаборатория при “КОЦ-Бургас” ЕООД, както и обучение на персонала на място и извършване на гаранционен сервиз – комплексно

Информация – плащания Информация.-гаранция за участие – публ.21.07.2016 Информация-гаранции за участие – публ.12.07.2016 Договор – публ.12.07.2016 Решение за класиране – публ.31.05.2016 Протоколи № 2 и № 3 – публ.31.05.2016 Съобщение за отваряне на ценови оферти – публ.25.05.2016 Протокол 1 – публ.12.05.2016 Документация – публ.28.03.2016 http://www.premierflirtsolde.top premierflirtsolde lancel premier flirt sac lancel sac lancel pas cher sac bb lancel lancel brigitte …

00232-2016-0003 Доставка на лекарствени продукти по приложена спецификация.

Обявления за приключване на договори – публ.05.04.2017 Информация плащания Решение за определяне на нов изпълнител – публ.18.07.2016 Договори – публ.11.07.2016 Решение за прекратяване на номенклатури от ОП – публ.11.07.2016 Решение за класиране – публ.07.06.2016 Протоколи №№ 2, 3, 4 – публ.07.06.2016 Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.18.05.2016 Протокол 1 – публ.09.05.2016 Документация – публ.14.03.2016 Документация -продължение – публ.14.03.2016