Болнична аптека

 

Болничната аптека към комплексен онкологичен център бургас е единственото място в областта, където се обслужват рецептите на онкоболните.

Работно време от 08:00 до 16:00 часа всеки работен ден

СТАЦИОНАР

СТАЦИОНАР

В „КОЦ-Бургас“ ЕООД се приемат пациенти със заболявания по профила на лечебното заведение, съгласно разрешението за осъществяване на дейност т.е. боледуващи от злокачествени новообразувания, преканцерози и доброкачествени тумори или съмнителни за такива заболявания. Болничните стаи са с по две легла или три легла, със самостоятелен санитарен възел във всяка от тях, разполагат с телевизори, с изключение на стаите за интензивно …