Д-р Павел Добрев

завършва медицина през 2011г. в Медицински университет, гр. Варна. От 2011 до 2016г. придобива специалност по: „Акушерство и гинекология“ в МУ гр. Плевен.
Четири годишен опит в онкогинекологичната, ендоскопската, миниинвазивна и роботизирана хирургия.
Част от екипа на Чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н.
Допълнителна следдипломна квалификация:
"Лапароскопия- ниво 1"– МУ Плевен
"Оперативна лапароскопия- ниво 2" – МУ Плевен
„Колпоскопия и криодиструкция на маточна шийка”- МУ Плевен
„Хистероскопия”- МУ Плевен

Д-р Нина Добрева

Д-р Нина Сергеевна Добрева

лекар с придобити специалност по: „Акушерство и гинекология“ МУ гр. Новосибирск- Русия / 1981г./;
1987-1989 Клинична ординатура на Катедра по АГ- Медицински университет гр. Новосибирск;
1989-1990 Асистент на катедра АГ гр. Новосибирск;
1990-1998 Началник АГ отделение гр. Средец;
1998-2009 АГ център МБАЛ Бургас;
2009-2011г Дева Мария;
2011-2017 „МБАЛ Бургас” АД ;
2017г.- „КОЦ-Бургас” ЕООД
Член на Български лекарски съюз

Допълнителна следдипломна квалификация:
"Гинекологична ендокринология"– МУ София - /1998г./ ,
"Хистероскопия" – МУ Плевен - /2012 г./

Д-р Томи Тошков

лекар с придобити специалности по: „Акушерство и гинекология“ ВМИ гр. Варна / 1996г./ , „Онкология“- МУ гр. Варна / 2006г./
Член на Български лекарски съюз

Допълнителна следдипломна квалификация:
"Ултразвукова диагностика в АГ"– МУ София - /1992г./ ,
"Оперативна гинекология"– МУ София - /2013г./ ,
"Ехографска и доплерова диагностика" – МУ София - /2013г./,
"Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка" – МУ София - /2015г./

Д-р Михаил Михайлов

Д-р Михаил Михайлов – Началник на отделение по Онкогинекология към „КОЦ-Бургас” ЕООД гр. с придобити специалности по: „Акушерство и гинекология“ ВМУ гр. София / 1979г./ , „Онкология“- ВМИ- София /1994г./, „Здравен мениджмънт”. УНСС- София /2001г./.
Член на Български лекарски съюз
Допълнителна следдипломна квалификация:
"Оперативна гинекология"– МУ София - /1994г./ ,
"Ехографска диагностика в онкогинекологията" – МУ София - /2009 г./,
"Колпоскопия с прицелна биопсия" – МУ София - /2009г./,
"Гинекологична лапароскопия и хистероскопия" – МУ София - /2011г./,
Д-р Михайлов, в продължение на 38 години, развива своята дейност в профилактиката, диагностиката и оперативната техника и лечение на пациентки с доброкачествени, онкологични заболявания и преканцерози на женските полови органи. Периодично наблюдава, консултира и проследява пациенти с онкологични заболявания и преканцерози. Осъществява промоция и превенция на онкологичните заболявания при жените.