Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

Покана до определени участници на пазара за представяне на предварителна оферта за доставка на Система за ПЕТ/КТ изследвания – публ.04.07.2018 г. Информация за резултатите от проведеното пазарно проучване за доставка на Система за ПЕТ/КТ изследвания – публ.21.08.2018 Покана за представяне на предварителна оферти за доставка на Автоматизирана терапевтична система за брахитерапия – публ.28.08.2018 Информация за резултатите от проведеното пазарно проучване …