Д-р Цветелина Иванова

Д-р Цветелина Иванова –  лекар към Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас“ ЕООД

Завършила висше образование „Медицина“  образователно квалификационна степен Магистър  през 2010г. към    ТУ - Медицински факултет  – гр.Стара Загора .

2013-2017г.  работи и специализира в „Университетска Специализирана Болница за активно лечение по Онкология“  ЕАД   София 

Д-р Тихомир Велев

лъчетерапевт към Отделение по лъчелечение при „КОЦ-Бургас“ЕООД

Завършил висше образование „Медицина“ образователно квалификационна степен  Магистър през  2000г. към   Медицински Университет гр.София

Специалност „Лъчелечение“  през  2013 г. към  Медицински Университет гр.София

Д-р Детелина Вълчева

лъчетерапевт към Отделение по лъчелечение при „КОЦ-Бургас“ЕООД

Завършила висше образование „Медицина“ през 1995г. към   Медицински Университет гр.Варна

Специалност „Лъчелечение“  през  2013 г. към  Медицински Университет гр.Варна

Д-р Петко Петков

Началник Отделение по лъчелечение при „КОЦ-Бургас“ЕООД
Завършил висше образование „Медицина“ през 1985г. към   Медицинска академия, Висш  Медицински институт  - гр.Плевен
Специалност „Медицинска радиология“  през  1993 г. към   Медицинска академия, Висш  Медицински институт  - гр.Плевен