Станимир Радушев

Физик към Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас“ ЕООД

Завършил висше образование Физика със специализация „Медицинска физика и радиоекология“ образователно квалификационна степен магистър  през 2007г. към    ШУ – гр.Шумен .

Виктор Вълков

 Физик към Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас“ ЕООД

Завършил висше образование Физика със специализация „Медицинска физика и радиоекология“ образователно квалификационна степен магистър  през 2007г. към    ШУ – гр.Шумен .

Николай Муткуров

Началник  „Лаборатория Клинична Дозиметрия“ към Отделение по лъчелечение при „КОЦ-Бургас“ЕООД

Завършил висше образование Физика със специализация „Медицинска физика и радиоекология“ образователно квалификационна степен магистър  през 1998г. към ШУ – гр.Шумен .

Специалност „Медицинска радиологична физика“ през 2013г.  към МУ – гр.София.

Христина Атанасова

Физик към Отделение по лъчелечение при „КОЦ – Бургас“ ЕООД
Завършил висше образование Инженерна физика със специализация „Медицинска физика“ образователно квалификационна степен магистър през 2014г. към СУ – гр.София .