Д-р Яна Нондева – Трошанова

Вътрешни болести и Гастроентерология/

завършила ВМИ гр. София. Специалист е по вътрешни болести, гастроентерология и диететика. Придобита професионална квалификация абдоминална ехография,  фиброгастроскопия и фиброколоноскопия. Ендоскопска хемостаза при кръвоизлеви от гастроинтестиналния тракт“

Д-р Никола Радев

Вътрешни болести и Гастроентерология/

Завършил  е ВМИ гр.София Специалист е по вътрешни болести, гастроентерология и диететика. Придобита професионална квалификация абдоминална ехография, Доплерова ехография, фиброгастроскопия ІІ ниво, фиброколоноскопия ІІ ниво и ендоскопска полипектомия и заема длъжността си въз основа на проведен конкурс.