д-р Ярослава Маринчева

Ординатор в Отделение по обща и клинична патология
Завършва медицина в МУ Варна през 2003 г. Придобита специалност „Обща и клинична патология“  2012 г.
Професионален стаж:
Работа като клиничен патолог - 11 г. в УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ „ София и „КОЦ-Бургас” ЕООД.
Асистент към катедра патология в Медицинска академия София
Член на Български лекарски съюз.

Допълнителни следдипломни курсове и квалификации:

  • Гинекологична цитологична диагностика - Рим Италия 2014 г.
  • Диагностика заболяванията на млечната жлеза – Медицински университет Грац  Австрия 2014 г.
  • Молекулярна диагностика, геномика и епигенетика в клиничната онкология – Рим Италия 2015 г.
  • Диагностика  заболяванията на женска полова система- Европейско училище по патология 2015 г.
  • Диагностика заболяванията на млечната жлеза  - Европейско училище  по патология Будапеща Унгария 2016 г.
  • Съвременни тенденции в диагностиката и терапията при пациенти с белодробен карцином - Университетска болница Базел - Швейцария 2017 г.

д-р Станко Данданов

Завършил медицина през 1984 г.  в МУ Варна
Придобита специалност „Патоанатомия и цитопатология“ през 1992 г.
Магистър по „Стопанска управление“ със специализация по „Здравен мениджмънт“
Професионален стаж :
Работа като клиничен патолог- 30 г. в „УМБАЛ-Бургас” АД  и „КОЦ-Бургас” ЕООД
Преподавател към Медицински колеж Бургас
Участие в научна програма „Fungal Bionics Freiburg- Mazuyama”
Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по патология, Европейско дружество по патология
Участие на конгреси, симпозиуми и специализирани курсове.
Интереси в областта на туморната и съдебната патология.