Д-р Михаил Михайлов

Д-р Михаил Михайлов – Началник на отделение по Онкогинекология към „КОЦ-Бургас” ЕООД гр. с придобити специалности по: „Акушерство и гинекология“ ВМУ гр. София / 1979г./ , „Онкология“- ВМИ- София /1994г./, „Здравен мениджмънт”. УНСС- София /2001г./.
Член на Български лекарски съюз
Допълнителна следдипломна квалификация:
"Оперативна гинекология"– МУ София - /1994г./ ,
"Ехографска диагностика в онкогинекологията" – МУ София - /2009 г./,
"Колпоскопия с прицелна биопсия" – МУ София - /2009г./,
"Гинекологична лапароскопия и хистероскопия" – МУ София - /2011г./,
Д-р Михайлов, в продължение на 38 години, развива своята дейност в профилактиката, диагностиката и оперативната техника и лечение на пациентки с доброкачествени, онкологични заболявания и преканцерози на женските полови органи. Периодично наблюдава, консултира и проследява пациенти с онкологични заболявания и преканцерози. Осъществява промоция и превенция на онкологичните заболявания при жените.