Д-р Томи Димитров Тошков

лекар с придобити специалности по: „Акушерство и гинекология“ ВМИ гр. Варна / 1996г./ , „Онкология“- МУ гр. Варна / 2006г./
Член на Български лекарски съюз

Допълнителна следдипломна квалификация:
„Ултразвукова диагностика в АГ“– МУ София – /1992г./ ,
„Оперативна гинекология“– МУ София – /2013г./ ,
„Ехографска и доплерова диагностика“ – МУ София – /2013г./,
„Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка“ – МУ София – /2015г./