Д-р Томи Тошков

лекар с придобити специалности по: „Акушерство и гинекология“ ВМИ гр. Варна / 1996г./ , „Онкология“- МУ гр. Варна / 2006г./
Член на Български лекарски съюз

Допълнителна следдипломна квалификация:
"Ултразвукова диагностика в АГ"– МУ София - /1992г./ ,
"Оперативна гинекология"– МУ София - /2013г./ ,
"Ехографска и доплерова диагностика" – МУ София - /2013г./,
"Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка" – МУ София - /2015г./