Д-р Августин Атанасов Кафалов

лекар с придобити специалност по: „Акушерство и гинекология“ МА гр. Пловдив /1986г/ и „ Здравен мениджмънт” ПУ „П. Хелендарски” гр. Пловдив /1995г/
Работил във Франция.
Член на Български лекарски съюз

Допълнителна следдипломна квалификация:
„Колпоскопия и прицелна биопсия под колпоскопски контрол“– НОЦ гр. Пловдив
„Абдоминална ехография”- гр. Ст. Загора