Д-р Нина Добрева

Д-р Нина Сергеевна Добрева

лекар с придобити специалност по: „Акушерство и гинекология“ МУ гр. Новосибирск- Русия / 1981г./;
1987-1989 Клинична ординатура на Катедра по АГ- Медицински университет гр. Новосибирск;
1989-1990 Асистент на катедра АГ гр. Новосибирск;
1990-1998 Началник АГ отделение гр. Средец;
1998-2009 АГ център МБАЛ Бургас;
2009-2011г Дева Мария;
2011-2017 „МБАЛ Бургас” АД ;
2017г.- „КОЦ-Бургас” ЕООД
Член на Български лекарски съюз

Допълнителна следдипломна квалификация:
"Гинекологична ендокринология"– МУ София - /1998г./ ,
"Хистероскопия" – МУ Плевен - /2012 г./