Д-р Павел Петров Добрев

завършва медицина през 2011г. в Медицински университет, гр. Варна. От 2011 до 2016г. придобива специалност по: „Акушерство и гинекология“ в МУ гр. Плевен.

Четири годишен опит в онкогинекологичната, ендоскопската, миниинвазивна и роботизирана хирургия.
Част от екипа на Чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н.

Допълнителна следдипломна квалификация:
„Лапароскопия- ниво 1″– МУ Плевен
„Оперативна лапароскопия- ниво 2“ – МУ Плевен
„Колпоскопия и криодиструкция на маточна шийка”- МУ Плевен
„Хистероскопия”- МУ Плевен