Д-р Костантина Паскова

/Анестезиология и реанимация/

21 години трудов стаж
Интереси: в областта на Онкология,Палиативни грижи, Анестезиология и реанимация.
Участвала в международни обучения и като лектор.
Курс Палиативни грижи.
Участие в конгреси и конференции „Обезболяване на германските болни в областта на Онкологията и Палиативните грижи”.
Специализация във Виена за лечение на доброкачествена и злокачествена болка