Д-р Красимир Николов

/Медицинска онкология,Вътрешни болести/

18 годишен стаж в областта на онкологията.
Интереси: клинични проучвания и биологична терапия.
Член на БАМО и Клуб Мед. Онколог.