Д-р Петко Петков

Началник Отделение по лъчелечение при „КОЦ-Бургас“ЕООД
Завършил висше образование „Медицина“ през 1985г. към   Медицинска академия, Висш  Медицински институт  - гр.Плевен
Специалност „Медицинска радиология“  през  1993 г. към   Медицинска академия, Висш  Медицински институт  - гр.Плевен