Д-р Тихомир Велев

лъчетерапевт към Отделение по лъчелечение при „КОЦ-Бургас“ЕООД

Завършил висше образование „Медицина“ образователно квалификационна степен  Магистър през  2000г. към   Медицински Университет гр.София

Специалност „Лъчелечение“  през  2013 г. към  Медицински Университет гр.София