Д-р Добромир Райков

вътрешни болести

завършил ВМИ гр. Варна, с придобита специалност по вътрешни болести.