д-р Ярослава Маринчева

Ординатор в Отделение по обща и клинична патология
Завършва медицина в МУ Варна през 2003 г. Придобита специалност „Обща и клинична патология“  2012 г.
Професионален стаж:
Работа като клиничен патолог - 11 г. в УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ „ София и „КОЦ-Бургас” ЕООД.
Асистент към катедра патология в Медицинска академия София
Член на Български лекарски съюз.

Допълнителни следдипломни курсове и квалификации:

  • Гинекологична цитологична диагностика - Рим Италия 2014 г.
  • Диагностика заболяванията на млечната жлеза – Медицински университет Грац  Австрия 2014 г.
  • Молекулярна диагностика, геномика и епигенетика в клиничната онкология – Рим Италия 2015 г.
  • Диагностика  заболяванията на женска полова система- Европейско училище по патология 2015 г.
  • Диагностика заболяванията на млечната жлеза  - Европейско училище  по патология Будапеща Унгария 2016 г.
  • Съвременни тенденции в диагностиката и терапията при пациенти с белодробен карцином - Университетска болница Базел - Швейцария 2017 г.