д-р Румяна Иванова

-медицина-Виш медицински институт- Варна-1991г.
-Специалност „ Нуклеарна медицина”- Специализирана болница за активно лечение по онкология- София- 2004г.
Специализация по Нуклеарна медицина – Швейцария- 2007г.
Работа в онкодиспансер (КОЦ- Бургас) от 1998г.