д-р Петя Тусчиева

Медицина във ВМИ- Плевен през 1988г., специалност Медицинска радиология придобита във ВМИ- София през 1993г.