Отделение по медицинска онкология

Медикаментозно лечение на  злокачествените заболявания палиативни грижи за онкологично болни.

Отделението по медицинска онкология разполага с 34 легла, в т.ч. 10 легла за краткосрочен престой 5 легла за палиативни грижи.

контакти:
адрес: бул."Стефан Стамболов" №73 ет.9
манипулационна тел.: 056/85-98-17
лекарски кабинет тел.: 056/85-98-25