Отделение по медицинска онкология

Лекарски кабинет тел: 056/85-98-25

Манипулационна тел: 056/85-98-17

Медикаментозно лечение на  злокачествените заболявания палиативни грижи за онкологично болни.

Отделението по медицинска онкология разполага с 34 легла, в т.ч. 10 легла за краткосрочен престой 5 легла за палиативни грижи.