Отделение за анестезия и активно лечение

Началник: тел: 056/85-98-09

29

Анестезии и следоперативно интензивно лечение

Отделението разполага с 6 легла.