Отделение по онкогинекология1

В “Отделение по  онкогинекология”  се извършват оперативни интервенции при всички злокачествени заболявания на женския генитален тракт, операции за доброкачествени тумори женските полови органи, ехографии, колпоскопии, електрокоагулации, пробни абразии, биопсии, полипектомии, диагностика и оперативно лечение на предракови заболявания. Извършват се и гинекологични операции с най-голяма сложност т.н операции по Вертхайм. Отделението по онкогинекология разполага с хистероскоп, оборудван с възможности за диагностична и терапевтична хистероскопия и пълен набор хирургичен инструментариум. Към отделението са разкрити 10 легла за лежащо болни. Разполага със собствена операционна зала. Работят висококвалифицирани специалисти с необходимия стаж и опит в областта на онкогинекологията. Лекарите от отделението извършват консултативна дейност, както на място в стационара, така и в Гинекологичния кабинет в Диагностично консултативния блок.

Началник отделение

Д-р Михаил Михайлов

/Акушерство и гинекология/

Д-р Томи Димитров Тошков

/Акушерство и гинекология/

Д-р Нина Сергеевна Добрева

/Акушерство и гинекология/

Д-р Павел Петров Добрев

/Акушерство и гинекология/