Отделение по лъчелечение

Началник отделение: др Иван Пеев тел: 056/87-66- 5

Д-р Иван Пеев /Лъчелечение/
Д-р Иван Пеев /Лъчелечение/

 

12Манипулационна тел: 056/87-66-71

Провежда самостоятелна, комбинирана и комплексна лъчетерапия в лечението на злокачествените заболявания

Отделението разполага с 47 легла, в това число  20 за краткосрочен престой.