ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

диагностично - консултативен блок

В Специализираните диагностично консултативни кабинет се извършват:

  • Амбулаторна диагностично-консултативна помощ на пациенти с предракови, ракови заболявания и доброкачествени тумори;
  • Диагностични и терапевтични манипулации, включително инвазивни;
  • Диспансерно наблюдение на пациенти с предракови и ракови заболявания;
  • Психо-социална подкрепа на пациенти с онкологични заболявания;
  • Консултации относно палиативните грижи на онкологично болни;
  • Прием на болни за стационарно лечение.

Приемът на пациенти в консултативните кабинети е обезпечен с лекарства, пособия, инструментариум и апаратура за действия приживотозастрашаващи състояния.
За всяко посещение в консултативен кабинет се заплаща потребителска такса на регистратурата, където е поставен и списъка на освободените от потребителска такса.

 

Специализирани диагностично-консултативни кабинети по

101 - медицинска онкология

102 - ЛКК

103 - дневен стационар

104 - манипулационна дневен стационар

105 - дневен стационар

106 - медицинска онкология

107 - гастроентерлогичен кабинет

202 - кабинет Палиативни грижи

203 - хирургична манипулационна

204 - хирургичен кабинет

205 - уши нос гърло кабинет

206 - гинекологичен кабинет

207 - гинекологичнна манипулационна

208 - дерматологичен кабинет

210 - онкологичен комитет

212 - кабинет лъчелечение