Отделение по обща и клинична патология

Работи Всеки работен ден от 07.30 до 13.30ч.

телефони: 056 859805 и 056 859807

В Отделението по обща и клинична патология се извършва пълен набор цитологични и хистологични изследвания. Това  е единственото място в Бургаска област за изработване на имунохистохимични изследвания на рецепторен статус (ER, PR, HER2, Ki67) при тумор на гърдата, които са решаващи за определяне терапията на пациентите.

Отделението координира диагностиката на генетични (био) маркери на пациенти с  тумори на гърда, бял дроб, дебело черво, малигнен меланом и други (BRAF, RAS, EGFR, ALK, PD-L1, CISH, FISH,SISH, ROS 1), осигурявайки всички необходими резултати за персонализирано лечение (таргетно, имунологично), в съответствие със съвременните тенденции в Медицинската онкология.

Отделението е оборудвано с апаратура от най-висок клас, производство на  немската фирма „Leica Biosystems”.

Началник Отделение обща и клинична патология /Патоанатомия и цитопатология/

д-р Ярослава Маринчева /Обща и клинична патология/