Отделение по лъчелечение

Тук се провежда самостоятелна, комбинирана и комплексна лъчетерапия в лечението на злокачествените заболявания. В отделението има 47 легла, в това число 20 за краткосрочен престой.

контакти:
Адрес: бул. Демокрация 86

началник отделение тел.: 056/87-66-5
манипулационна тел.: 056/87-66-71

началник отделение
Д-р Петко Петков

Отделението по лъчелечиние разполага с два нови модела линейни ускорители на англиийската фирма Elekta Synergy  с MLC Agylity. На двата линейни ускорителя се правят всички видове лечение, които се предлагат от всички лъчетерапевтичните центрове в Европа и Турция. Тук включваме нормално комформално 3D лъчелечение, високотехнологичните интензитетно модулиране на лъчевия сноп и обемно модулирана арк терапия. Линейните ускорители разполагат с система за радиохирургия, която изравнява възможностите им с кибернож. Това прави терапията универсална за всички туморни и нетуморни образувания при максимално щадени на здравите тъкани и органи. Ускорителите разполагат с верификационни системи чрез които се гарантира до милиметър аплицирането на всяка дневна фракция.

Апаратът от ново поколение за 3D лъчелечение

Апаратът позволява  избор на вида и енергията на лъчението в зависимост от разположението на тумора.  Това прави терапията универсална за всички локализации на туморни и нетуморни образувания при максимално щадене на здравите тъкани и органи. Една терапия може да продължи между 5 мин. и 40 в зависимост от карцинома и предписанието на лекаря. Има верификационна система, която следи дали лечението отговаря на нормите и ако има отклонение не дава разрешение за терапия.Тази терапия е особено ефективна при леченето на кожни тумори и провеждане на лечение при остеомиелити и обезболяване при костно дегенеративни заболявания.

За работа с тази сложна апаратура Отделение по лъчелечение разполага с високоспециализирани кадри обучени в чужбина за работа с сложните лъчетерапевтични техники интензитетно модулиране на лъчевия сноп, обемно модулирана арк терапия и радиохирургия.

Екип от лекари

Елип от специалисти