Оделение по онко-гастроентерология

Отделението е специализирана структура за диагностика и лечение на остри, обострени и хронични заболявания на храносмилателната система, с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни диагностични и терапевтични процедури на пациенти със злокачествени и доброкачествени заболявания. Извършват се:

  • Фиброгастроскопии – за диагностика и лечение на заболявания на горния гастро интестенален тракт / хранопровод, стомах, диагностика и стадиране на заболявания на хепатобиларния апарат/
  • Фиброколоноскопии – за диагностика и лечение на заболявания на долните отдели на гастро интестеналния тракт / ректум, колон, сигма, тънки и дебели черва/
  • Полипектомии – ендоскопско отстраняване на доброкачествени и злокачествени полипи от храносмилателния тракт.

Отделението по онкогастроентерология разполага с квалифициран медицински персонал, позволяващ постигане на високо качество на извършваните медико-диагностични дейности. Броят и квалификацията на лекарите, работещи в отделението, обезпечава обема и вида на диагностично-лечебната и консултативна дейност.

Началникът отделение Д-р Никола Радев

Вътрешни болести и Гастроентерология/

Д-р Яна Нондева – Трошанова /Вътрешни болести и Гастроентерология/

Д-р Добромир Райков /вътрешни болести/