Д-р Румяна Иванова

Нуклеарна медицина

Mедицина – Висш медицински институт- Варна-1991 г.

Специалност „ Нуклеарна медицина”- Специализирана болница за активно лечение по онкология- София- 2004 г.

Специализация по Нуклеарна медицина – Швейцария- 2007 г.

Работа в онкодиспансер ( КОЦ- Бургас) от 1998 г.