Д-р Яна Нондева

Онкогастроентерология

Вътрешни болести и Гастроентерология

Д-р Яна Нондева – Трошанова е завършила ВМИ гр. София. Специалист е по вътрешни болести, гастроентерология и диететика. Придобита професионална квалификация абдоминална ехография,  фиброгастроскопия и фиброколоноскопия. Ендоскопска хемостаза при кръвоизлеви от гастроинтестиналния тракт“.