Д-р Янчева

Медицинска онкология

Завършила Медицински факултет на МА-София

Придобила три специалности:вътрешни болести, хематология и онкология.

40 години стаж в областа на онкологията и хематологията. Повече от 20 г. –до август месец 2014г. Началник Отделение по медицинска онкология КОЦ- Бургас.

Допълнителни следдипломни сертификати:

–     сертификат по „Палиативни грижи”

Участвала в множество конгреси, конференции и симпозиуми в България и чужбина. Участвала в клинични проучвания в областта на онкологията. Член на Дружеството по Медицинска онкология и на Дружеството по клинична хематология.