Категория: Обучение и Специализация

Начало / Обучение и Специализация
Публикация

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ

    На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, обявява следната свободна длъжност :   Лекар, специализанти : ОАИЛ гастроентерология акушерство и гинекология клинична лаборатория лъчелечение медицинска онкология нуклеарна медицина образна диагностика урология хирургия анестезиология...

Публикация

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ   На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, обявява следната свободна длъжност :   Лекар, специализанти : ОАИЛ гастроентерология акушерство и гинекология клинична лаборатория лъчелечение медицинска онкология нуклеарна медицина образна...

Публикация

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, обявява следната свободна длъжност : Лекар, специализант : ОАИЛ – 1 бройка Изисквания към кандидата : Висше медицинско образование; Актуално членство в БЛС;...

Публикация

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ   На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, обявява следната свободна длъжност :   Лекар, специализант : Нуклеарна медицина – 1 бройка Образна диагностика– 1 бройка   Изисквания към кандидата...

Публикация

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ   На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, обявява следната свободна длъжност :   Лекар, специализант по Медицинска онкология – 1 бройка   Изисквания към кандидата :   Висше медицинско...

Публикация

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ   На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, обявява следната свободна длъжност :   Лекар, специализант по Лъчелечение – 1 бройка   Изисквания към кандидата :   Висше медицинско образование;...

информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
Публикация

информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не) 1. Комплексен онкологичен център – Бургас Медицинска онкология 3 07.10.2021г. 24.10.2021г. 887607596 да 2. Комплексен онкологичен център –...

Публикация

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ   На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, обявява следната свободна длъжност :   Лекар, специализант по Лъчелечение – 2 бройка Лекар, специализант по Медицинска онкология – 3 бройка  ...

Публикация

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, обявява следната свободна длъжност : Лекар, специализант по Лъчелечение – 2 бройка Лекар, специализант по Медицинска онкология – 3 бройка Изисквания към кандидата : 1. Висше медицинско образование;...

Публикация

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ

СВОБОДНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД, обявява следната свободна длъжност : Лекар, специализант по Лъчелечение – 1 бройка Изисквания към кандидата : 1. Висше медицинско образование; 2. Актуално членство...

  • 1
  • 2