Отделение по лъчелечение

Начало / Стационар / Отделение по лъчелечение

Отделение по лъчелечиние разполага с два нови модела линейни ускорители на англиийската фирма Elekta Synergy с MLC Agylity. На двата линейни ускорителя се правят всички видове лечение, които се предлагат от всички лъчетерапевтичните центрове в Европа и Турция. Тук включваме нормално комформално 3D лъчелечение, високотехнологичните интензитетно модулиране на лъчевия сноп и обемно модулирана арк терапия. Линейните ускорители разполагат с система за радиохирургия, която изравнява възможностите им с кибернож. Това прави терапията универсална за всички туморни и нетуморни образувания при максимално щадени на здравите тъкани и органи. Ускорителите разполагат с верификационни системи чрез които се гарантира до милиметър аплицирането на всяка дневна фракция.
За работа с тази сложна апаратура Отделение по лъчелечение разполага с високоспециализирани кадри обучени в чужбина за работа с сложните лъчетерапевтични техники интензитетно модулиране на лъчевия сноп, обемно модулирана арк терапия и радиохирургия.
Отделение по лъчелечиние разполага и с два нови модела ретгенотерапевтични уредби на англиийската фирма GULMAY .
Тази терапия е особено ефективна при леченето на кожни тумори и провеждане на лечение при остеомиелити и обезболяване при костно дегенеративни заболявания.

Лекари в отделението по лъчелечение