Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Начало / Стационар / Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури 24 часа високо качествена планова и спешна медицинска дейност.

Отделението е оборудвано със съвременна медицинска апаратура в пълно съответствие с медицинския стандарт.  Лекарите извършват преданестезиологична консултация, оценка и подготовка на пациентите на които им предстои операция.

Отделението разполага с 6 легла, разположени в асептична зала с 4 легла и септична зала с 2 легла.

В отделението се извършва:

  • интензивно наблюдение и мониториране на жизненоважните функции на организма.
  • Интензивно лечение при тежки нарушения застрашаващи живота на пациентите.

Лекари в отделението по анестезиология и интензивно лечение