Диагностично-консултативен блок

Начало / Диагностично-консултативен блок

В Специализираните диагностично консултативни кабинет се извършват:

  • Амбулаторна диагностично-консултативна помощ на пациенти с предракови, ракови заболявания и доброкачествени тумори;
  • Диагностични и терапевтични манипулации, включително инвазивни;
  • Диспансерно наблюдение на пациенти с предракови и ракови заболявания;
  • Психо-социална подкрепа на пациенти с онкологични заболявания;
  • Консултации относно палиативните грижи на онкологично болни;
  • Прием на болни за стационарно лечение.

Приемът на пациенти в консултативните кабинети е обезпечен с лекарства, пособия, инструментариум и апаратура за действия приживотозастрашаващи състояния.
За всяко посещение в консултативен кабинет се заплаща потребителска такса на регистратурата, където е поставен и списъка на освободените от потребителска такса.

Управител – Проф д-р Христо Бозов

Ръководител лечебна дейност – Д-р Христо Дечев

Главна мед.сестра – Дарина Стоянова

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЦИТО-ХИСТОПАТОЛОГИЯ – Д-р Данданов, Д-р Маринчева

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

Д-р Ангелов – началник отделение

Д-р Хрусанов – ст. ординатор

Д-р Николай Тодоров – ординатор

Д-р Петър Петров – ординатор

Д-р Киселков – ординатор

Д-р Проданов – ординатор

Д-р Тодоров – ординатор

Д-р Албелтажи – ординатор

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Д-р Н. Радев – началник отделение

Д-р Яна Нондева – ординатор

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Д-р М. Михайлов – нач.отд.

Д-р Т. Тошков – ординатор

Д-р П. Добрев – ординатор

Д-р Добрева – ординатор

Д-р Стефан Миринчев

О А И Л

Д-р А. Маринова – нач. ОАИЛ

Д-р Д. Динов – ординатор

Д-р З. Нохчев – ординатор

Д-р А. Дончева – ординатор

ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Д-р М. Керемидчиева – нач.отд.

Д-р Кр.Николов – старши орд.

Д-р Биволарски – ординатор

Д-р Лалева – ординатор

Д-р Генева – ординатор

Д-р Дончева – ординатор

Д-р Панайотова – ординатор

КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР

П А Р Т Е Р

КЛИНИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ – Д-р Лаплева нач.отд. ,    Д-р Калоянова – ординатор

I – ЕТАЖ

Кабинет по Медицинска онкология – 101 кабинет

Кабинет по Медицинска онкология – 107 кабинет

УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ – 102 кабинет

Дневен стационар  – 106 кабинет

Кабинет по онкогастроентерология – 105 кабинет

II – ЕТАЖ

Кабинет по онкологична хирургия – 204

УНГ Кабинет – 205

Психо-соц. Подкрепа – 214

Кабинет по онкогинекология – 206

Дерматологичен кабинет – 208

Кабинет за онкологични комитети – 210

Лъчетерапевтичен кабинет – 212

III – ЕТАЖ 

ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ – Д-р Паскова

IV – ЕТАЖ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

 АПТЕКА ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ НУЖДИ

Маг. фарм.Тодорова – Управител

ОТДЕЛЕНИЕ ПО  ОБРАЗНА  ДИАГНОСТИКА

Д-р Я. Грънчаров-началник отд.

Д-р Вeлева

Д-р Балев

Д-р Петров

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Д-р П. Дочев – началник отделение

Д-р Вълчева

Д-р Велев

Д-р Цветелина Иванова

ОТДЕЛЕНИЕ ПО  НУКЛЕАРНА  МЕДИЦИНА

Д-р Иванова

Д-р Тусчиева

Нашите специалисти