Категория: Обяви за работа

Начало / Обяви за работа
Актуални свободни работни позиции в” Комплексен онкологичен център- Бургас”.
Публикация

Актуални свободни работни позиции в” Комплексен онкологичен център- Бургас”.

” Комплексен онкологичен център- Бургас”търси да назначи двама служители на позиция –клиничен лаборант в Клинична лаборатория.   Основни изисквания: – Образователно-квалификация; – Осъществяваване на клинико- лабораторни изследвания на пациентите преминали през лаборатория, в съответсвие с медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика; – Kомуникативност; – Професионален опит – предимство; – Способност за работа в...

Публикация

Свободни длъжности за лекари, специализанти

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „Комплексен онкологичен център– Бургас” ЕООД, обявява следните свободни длъжности: Лекар, специализант по Медицинска онкология – 1 бройки Изисквания към кандидатите: Висше медицинско образование. Актуално членство в БЛС.   Желаещите да специализират в „КОЦ –...