Отделение по онкологична хирургия

Начало / Стационар / Отделение по онкологична хирургия

Отделение по онкологична хирургия е единственото в югоизточна България специализирано хирургично отделение за лечение на злокачествени и доброкачествени заболявания на млечната жлеза, храносмилателната система, кожа и меки тъкани и пикочо-отделителна система.

В  Отделение по онкологична хирургия се прилагат съобразени със световните стандарти комплексни методи и средства за лечение на злокачествените заболявания.

В Отделение по онкологична хирургия работи екип от високо квалифицирани и с голям опит и практика лекари хирурзи,уролози и специалисти по здравни грижи.

В отделението се извършват около 1400 операции годишно на злокачествени и доброкачествени туморни заболявания.

Ако имате диагностицирано злокачествено или доброкачествено заболяване или подозирате такова, има поне десет основания да се консултирате или да предпочетете да проведете лечението си в Отделение по онкологична хирургия:

1. В Отделение по онкологична хирургия единствено в региона се прилагат комплексни методи и средства за лечение на злокачествените заболявания;

2. Лечението ще се проведе от екип от специалисти с висока квалификация и практически опит;

3. При лечението Ви ще бъде приложен индивидуален подход, съобразен със световните стандарти и според стадия на заболяването;

4. В ООХ Вие ще бъдете коректно информирани за естеството на заболяването Ви, за методите на лечението му и прогнозата в бъдеще време;

5. В ООХ Вие ще бъдете приети и обслужвани от високо квалифицирани специалисти по здравни грижи, а на разположение по всяко време на денонощието има лекари с опит и квалификация;

6. ООХ разполага с много добра материална база и медицинска апаратура, което е гаранция за добър изход от лечението;

7. В Отделение по онкологична хирургия няма да Ви се наложи да заплащате за «ВИП условия», храна, да си купувате лекарства, материали за превръзки и др., но ще получите ВИП медицинска услуга;

8. В ООХ Вашите права на здравноосигурено лица са гарантирани;

9. В ООХ Вие ще бъдете предварително и коректно информирани, ако се налага да финансирате със собствени средства закупуването на медицински консумативи или потребителска такса;

10. След приключването на Вашето лечение единствено ние Ви гарантираме и осигуряваме диспансерно наблюдение и грижи.

В отделение по онкологична хирургия има разкрити урологични легла. Годишно се извършват около 500 урологични операции.

Консултативна дейност

Лекарите хирурзи от отделението  извършват консултативна дейност в Поликлиниката на „КОЦ-Бургас” ЕООД на бул. „Демокрация” №86, кабинет № 204 (тел. 056 820 142).

Лекарите уролози  извършват консултативна дейност в Поликлиниката на  „КОЦ-Бургас” ЕООД на бул. „Демокрация” №86, кабинет № 102 (тел. 056 820 142).

Лекари в отделението по онкологична хирургия