Отделение по медицинска онкология

Начало / Стационар / Отделение по медицинска онкология

Отделението по Медицинска онкология предлага диагностика и лечение на различни видове рак, превантивни мерки и клинични изследвания.

Плановете за лечение и наблюдение на всеки пациент се изготвят от мултидисциплинарен екип – специалисти от отделенията по хирургия, радиология, патология, нуклеарна медицина, вътрешни болести и радиационна онкология. По време на провеждане на терапията, в зависимост от нуждите на пациента, с него работи и екип по палиативни грижи, който включва и психолог. Не на последно място се избира и екип от медицински сестри, който да поеме грижите за онкоболните пациенти.
Изграждането на доверие между пациента и медицинския екип е гаранцията за лечебния успех. Посланието на медицинския екип към пациентите е, че в негово лице те винаги имат своите най- верни поддръжници. Нашите пациенти могат да разчитат на медицински грижи в отделението не само в периода на активното си лечение, но и на всеки етап от борбата им с рака.

Химиотерапия

Химиотерапията, най-общо казано, е третиране на тумори с химични вещества. Заедно с хирургията и лъчетерапията, тя е един от фундаменталните сегменти в лечението на рак. Прилага се в съответствие с вида тумор и спецификата на пациента.
В Отделението по Медицинска онкология се извършват следните дейности:
– неоадювантна химиотерапия;
– адювантна химиотерапия;
– терапия с бифосфонати;
– хормонотерапия;
– таргетна / биологична / химиотерапия;
– антиеметици;
– терапия с колоностимулиращи фактори;
– лечебна химиотерапия;
– регламентирани дейности по провеждане на клинични проучвания на нови методи и лекарствени средства при лечение на болни със злокачествени заболявания.
– диспансерно наблюдение.

Химиотерапията се прилага в някой или всички от следните случаи:

– Пълно излекуване на пациента
– Предотвратяване на разрастването на тумора
– Спиране или забавяне на растежа на тумора
– Елиминиране или потискане на симптомите, свързани с рака

Какви видове медикаменти се прилагат?

Медикаментите са различни. Някои от тях са хемотерапевтични (цитотоксини), съставени така, че да елиминират туморните клетки. Други влияят върху развитието на тумора и размножаването на туморните клетки (цитостатици). Има и хормонални и поддържащи медикаменти.

Кога се прилага химиотерапия?

При някои видове рак химиотерапията е единственият възможен метод на лечение. Някои тумори налагат последователно или едновременно прилагане на химиотерапия и лъчелечение. При други се изисква химиотерапия преди или след операция. Пълната продължителност и честота на прилагане зависи изцяло от химиотерапевтичната програма, изработена за всеки пациент индивидуално в зависимост от състоянието му.

Психологична подкрепа

Често, в процеса на лечение, пациентите се нуждаят от психосоциална подкрепа. Мултидисциплинарният подход на лечение възприет в KОЦ – Бургас означава, че пациентите и техните близки могат да получат психологическа помощ. Доказано е, че сътрудничеството и единодушието между семейството на пациента и лекуващия екип влияе положително на хода на лечението.

Важно!!! Лечението на онкологично болни пациенти в отделение по Медицинска онкология за здравноосигурените пациенти е напълно безплатно.

Лекари в отделението по медицинска онкология