Отделение по обща и клинична патология

Начало / Диагностично-консултативен блок / Отделение по обща и клинична патология

В Отделението по обща и клинична патология се извършва пълен набор цитологични и хистологични изследвания. Ту  е единственото място в Бургаска област за изработване на имунохистохимични изследвания на рецепторен статус (ER, PR, HER2, Ki67) при тумор на гърдата, които са решаващи за определяне терапията на пациентите.

Отделението координира диагностиката на генетични (био) маркери на пациенти с  тумори на гърда, бял дроб, дебело черво, малигнен меланом и други (BRAF, RAS, EGFR, ALK, PD-L1, CISH, FISH,SISH, ROS 1), осигурявайки всички необходими резултати за персонализирано лечение (таргетно, имунологично), в съответствие със съвременните тенденции в Медицинската онкология.

Отделението е оборудвано с апаратура от най-висок клас, производство на  немската фирма „Leica Biosystems”.

Лекари в отделението по обща и клинична патология