Клинична лаборатория към „КОЦ-Бургас“ ЕООД

Клинична лаборатория към „КОЦ-Бургас“ ЕООД

Клинична лаборатория към „КОЦ-Бургас“ ЕООД е лицензирана и работи от 2005 г. Предоставя резултати всеки ден. Извършва ежедневен Вътрешно лабораторен качествен контрол на различни нива. Редовно участва в Националната система за външна оценка на качеството. Разполага с утвърдени международни лабораторни методики и апаратура.
През м. Cептември лабораторията организира 2 /две/ профилактични програми на преференциални цени:
I.Общ клинико-химичен анализ с 21 показателя: биохимични показатели –кръвна захар, черен дроб /ASAT, ALAT, GGT, AF, билирубин-общ и директен/, общ белтък, албумин, пикочна киселина, пълен мастен профил/общ холестерол, добър холестерол /HDL/, лош холестерол/LDL/, триглицериди, желязо и желязосвързващ капацитет, електролити,/ Ka, Na. Cl/, калций и фосфор.
Пълна кръвна картина с 16 показателя.
Урина с 11 показателя /pH, относително тегло, белтък, левкоцити, глюкоза, билирубин, уробилиноген, нитрити, кетони, кръв и седимент/

Програмата е подходяща за цялото семейство. Преференциалната цена е 32 лева вместо 64 лв.

II.Втората профилактична програма включва туморен маркер по избор:
PSA /простатна жлеза/ – 12 лв., вместо 17 лв.
SCC /шийка на матка/- 15 лв., вместо 20 лв.
Ca 15-3 /млечна жлеза/- 12 лв., вместо 17 лв.
Ca 125 /яйчници/- 12 лв., вместо 17 лв.
AFP /черен дроб/- 12 лв., вместо 17 лв.
Венозна манипулация -2лв
Записване на посоченият телефон: 056/82 01 42 или на място: гр. Бургас, Поликлиника на „КОЦ-Бургас” ЕООД – Регистратура