Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н   А Д Р Е С

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н А Д Р Е С

Уважаема Доктор Янчева,

Благодарим Ви за всички положени усилия, за Вашата всеотдайност и грижите към пациентите, които се нуждаят от Вашата квалификация като лекар!
През времето на Вашата дългогодишна работа в „КОЦ –Бургас” ЕООД, Вие се отличавате с висок професионализъм и правилни решения за благото на пациентите, а с Вашата компетентност допринасяте за доброто име на лечебното ни заведение, като един от важните центрове по медицинска онкология.
Поздравления за Вашата достойна работа, като се надяваме да продължите да ни съдействате, когато е необходимо и да давате пример на по-младите колеги.

С ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ :
Проф. д-р Христо Бозов д.м.
И целия екип на КОЦ-Бургас