Суперапаратура в Бургас открива всеки туморен процес

Суперапаратура в Бургас открива всеки туморен процес

ПЕТ-скенер, гама-камера и брахитерапия ще диагностицират пациенти
в нова сграда към Онкоцентъра
Мегапроектът се реализира с кредит, искат разрешение от местния парламент
Ина ПЕТРОВА
Бургас е на път да се сдобие с последно поколение апаратура, която дава възможност да се открива всеки туморен процес в човешкото тяло. Става въпрос за високотехнологични ПЕТ-скенер (позитронно емисионен томограф) и SPECT-CT (гама камера).
Успоредно с новата диагностицираща техника, ще бъде разкрито и отделение по брахитерапия, където ще се лекуват най-опасните карциноми при мъжа и жената – на простатата и на шийката на матката. Всички те ще бъдат разположени в нова сграда, която Комлексният онкологичен център в Бургас смята да завърши за около година. Управителят му проф. Христо Бозов разказа пред „Черноморски фар“ за амбициозния мегапроект.
„Вече е пусната обществената поръчка за строителство на новата сграда. Тя ще е на два етажа и ще се намира до поликлиниката ни на булевард „Демокрация“. На 4 януари ще заседава Комисията за избор на изпълнител. Ако получим одобрение за кредит ще я завършим за една година“, съобщи проф. Бозов. Той е внесъл докладна записка до Общинския съвет, с искане да даде съгласие за теглене на инвестиционен кредит. Стойността му е приблизително около 7 млн. лв., отделно са средствата, които КОЦ-Бургас заявява готовност да осигури като собствено финансиране – малко над 1,8 млн. лв.
„Двата скенера имат големи диагностични възможности, а изследванията им са с много висока информативна стойност. Хибридните изследвания имат основна роля в съвременната онкология за поставяне на ранна и точна диагноза и проследяване на злокачествените заболявания, както и за определяне на терапевтичния ефект и ранно откриване на рецидиви и метастази. ПЕТ- скенерът открива тумори и местастази в меките тъкани, а SPECT-CT тумори и метастази в костите. Имайки тази апаратура, ще можем да диагностицираме на практика всеки туморен процес в човешкото тяло“, коментира проф. Бозов.
Общото между двете апаратури е, че се прилагат едновременно два вида методи – нуклеарномедицински и компютъртомографски, за извършване на съответните два вида изследвания, от чието съчетаване чрез „фюжън“ техника се получават хибридни образи (комбинирани изображения). Нуклеарно-медицинските методи дават възможност патологичните изменения да се установяват още на молекулярно и клетъчно ниво, чрез визуализация на метаболитните промени, преди още да са настъпили структурните изменения, а компютъртомографските допринасят за точната локализация на патологичното огнище, разясняват експерти. Ползването на топ апаратурата ще става чрез направление, уточниха от лечебното заведение.
Освен двата томографа, ръководството на Онкоцентъра предвижда в новата сграда да разкрие отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия. Чрез тях ще се лекуват тумори на простатата – при мъжете и на шийката на матката, като последното е с висока смъртност при жените. „Така ще можем да затворим целия процес – от диагностиката до лечението и КОЦ-Бургас ще стане уникално за страната място за лечение на онкозаболявания. Разбира се, всичко това струва много пари, затова ще разчитаме на кредит, който ще изплащаме със собствени средства“, коментира управителят на здравното заведение.
В докладната записка до Общинския съвет той подробно е описал нужните средства за реализирането на мегапроекта. Най-много – близо 3,5 млн. лв. ще отидат за купуването на ПЕТ-скенера, около 1,3 млн. ще струва гама- камерата. За оборудването на отделението по брахитератия пък ще са нужни около 1,5 млн. лв. Разчетите показват, че новата болнична сграда ще глътне около 2,8 млн. лв. За обезпечаване на вземанията на кредиторите, КОЦ-ът ще учреди ипотека върху правото на строеж, ще направи и залог на оборудването.
„Обслужването на подобен кредит, както и плащането на месечните вноски е в рамките на финансовите възможности на дружеството. За обслужване на кредитните задължения, КОЦ-Бургас ще използва оперативната печалба, генерирана от текущата дейност. Към регулярния оперативен резултат следва да се прибави и печалбата, която дружеството ще генерира от въвеждане в експлоатация на новото оборудване“, се посочва в докладната записка. Припомня се също, че в края на 2019 г. и 2020 г. КОЦ-Бургас ще приключи окончателно плащанията по два сключени договора за доставка с разсрочено плащане на линеен ускорител и компютърен томограф. По този начин дружеството ще може да насочи месечните плащания по тези договори (около 63 500 лева) за обслужване на инвестиционния кредит по инициатива JESSICA.
Амбициозните планове на новото ръководство на Онкодиспансера не спират до тук. В инвестиционната им програма е предвидено изграждане на още една сграда – този път шестетажна. И тя ще е в същия район – между наказателния паркинг и болничната аптека на КОЦ-а. Постройката има издадено разрешение за строеж, но е замислена като втори етап на реализация. Там плановете на ръководството са да се преместят всички отделения на Онкото, които сега се помещават в УМБАЛ – Бургас. Това са отделенията по химиотерапия, хирургия, гинекология, урология и гастроентерология. „За тях в момента ние плащаме наем на болницата. Като ги съберем на едно място ще има възможност за по-добро взаимодействие“, категоричен е проф. Бозов.
Бургаският онкоцентър обслужва над 600 000 души, основно от Бургас и Ямбол, но идват и много пациенти от цялата страна. Голямото предимство, което имаме са лъчетерапията и радиохирургията, които са на много високо ниво. Преди хората ходеха до Турция за подобно лечение, сега се насочват към Бургас.
Проф. Бозов пое управлението на КОЦ преди по-малко от година. Именитият специалист е оптимист за бъдещето на онкоцентъра. Макар тази година да имаха известни неприятности, свързани с ограничение в индикативните обеми при лъчетерапията, сега плащанията от страна на Здравната каса към тях са изрядни. Това е и основото перо, от което се финансира и издържа здравното заведение. Реализирането на амбициозния проект ще постави Бургас на водещо място в диагностицирането и лечението на онкозаболявания.