Следващата година Бургас може да е с най-модерния онкологичен център

Следващата година Бургас може да е с най-модерния онкологичен център

До средата на следващата година Бургас може да има един от най-модерните Комплексен онкологичен център. Проект предвижда изграждането на нова сграда и закупуването на едни от най-новите медицински апарати в тази област.

Проф. д-р Христо Бозов, управител на Комплексния онкологичен център в Бургас напомни, че Бургас е едно от първите места по туморни заболявания. А всяка година новорегистрираните само от областта са 2500.

„Тези хора, за част от диагностиката пътуват в цялата страна, което затруднява здравното обслужване и здравния резултат“, каза той.

Сега в отделението разполагат с два от най-модерните линейни ускорителя. С тях може да се провежда най-ефикасното лечение на онкологични заболявания. Затова пък диагностиката се случва на недостатъчно добра апаратура.

„Имаме интерес да имаме такава техника като позитронно-емисионният томограф. Другото, което ни е много важно, е да прецизираме лечението и на кожните тумори, да въведем и брахитерапията“, каза Проф.д-р Христо Бозов.

За да може Комплексния онкологичен център в Бургас да използва тази съвременна апаратура, е нужно да се построи сграда.

„Тя ще бъде двуетажна с един приземен етаж за радиоактивните отпадъци. На първият етаж ще бъде позитронно-емисионният томограф, с който ще се извършва най-модерната диагностика на туморните заболявания. А на втория етаж предвиждаме да бъде брахитерапията. Това ще бъде най-модерният комплекс за диагностика и лечение не само в България“, посочи Проф.д-р Бозов.

Проектът е на стойност 9 милиона, от които 20% е участието на Комплексния онкологичен център, а останалото ще бъде финансирано в едната си част като безлихвен кредит по фонд Джесика, а в другата си част от банков кредит за една година.