Кметът на Бургас: Ще станем втория силен център за лечение на онко заболявания, модерната апаратурата удължава живота и дава възможност за пълно излекуване  burgasinfo.com

Кметът на Бургас: Ще станем втория силен център за лечение на онко заболявания, модерната апаратурата удължава живота и дава възможност за пълно излекуване burgasinfo.com

Общинският съвет на Бургас гласува като един за докладната записка за теглене на инвестиционен кредит по инициатива JESSICA. С кредита ще бъдат финансирани изграждането на новата сграда на Комплексния онкологичен център, закупуването на позитронно емисионен томограф с компютърен томограф (PET-CT) и еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография (SPECT-CT), както и оборудване за брахитерапевтично лечение. Очакваният общ размер на инвестицията възлиза на 9 168 850 лв., като КОЦ ще осигури 20% собствено финаниране. Останалата сума ще бъде осигурена, като кредит по JESSICA.

„Уверен съм, че с професионализма на управителя на КОЦ проф. Христо Бозов, който е и декан на Медицинския факултет, Бургас ще се превърне във втория силен онко център в страната, с не по-малко модерна апаратура. С условията в тръжната документация, която сме заложили, сме сигурни, че в страната няма да има толкова прецизна апаратура. Тя ще удължи живота на заболелите онкоболни с години, което никак не е малко. Знаете колко тежи на всяко семейство този стрес. Апаратурата ще даде възможност на ранно диагностицираните с малко метастази да се излекуват окончателно. Досега тези, които заболяваха нямаха финансови въможности да направят изследвания в София и ходиха в Турция. Съвременната медицина разполага с лекарства и терапията, която дава възможност на 100% да бъдат излекувани в 70% до 80% случаите на ранно диагностицираните”, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Той сподели, че от няколко години Община Бургас се опитва да намери най-добрия начин, за да реализира тази програма.

„Виждам единодушие във вас, което ни дава оптимизъм. С изграждането на новата онкополиклиника и болница на строителната площадка до КОЦ, ще спестим 300 000 -400 000 лв. наем, който плащаме доброволно на УМБЛ Бургас. Според нас това не е пазарна цена, но е вид финансова подкрепа за болницата. Всяка година отделяме средства за купуване на важни апарати за УМБАЛ Бургас”, добави Николов.
burgasinfo.com