За Ваше удобство !

За Ваше удобство !

За Ваше удобство от 01.02.2019г. с цел да се осигури свободен и разширен достъп на пациентите до нашите акушер-гинеколози, кабинета по Онкогинекология ще работи със следните специалисти, които се грижат за вашето гинекологично здраве и застават до вас: понеделник- Д-р Миринчев, вторник- Д-р Михайлов, сряда- Д-р Добрева, четвъртък- Д-р Михайлов, петък-Д-р Добрев.

Благодарим ви за проявеното търпение, за случаите, когато с предварително запазен час, се налага да изчакате допълнително. Всеки пациент представлява индивидуален случай и ако конкретно състояние налага лекарят да отдели допълнително време на пациента, ние твърдо вярваме, че това трябва да се случи, независимо от създадения работен график.