Д-р Павел Добрев оглави Отделението по онкогинекология на КОЦ-Бургас, извежда ендоскопската хирургия на следващо ниво

Д-р Павел Добрев оглави Отделението по онкогинекология на КОЦ-Бургас, извежда ендоскопската хирургия на следващо ниво

Отделението по онкогинекология на Комплексен онкологичен център – Бургас има нов началник. Това е д-р Павел Добрев, който има завиден опит. Преди Бургас той е специализирал в клиниката с онкологична насоченост по миниинвазивна и роботизирана хирургия в Плевен. Откакто КОЦ-Бургас го печели сред редиците си, д-р Добрев води няколко операции, достойни за учебниците по медицина. Колосалните размери на образуванията, които отстранява, са показателни за това, че жените трябва да обръщат внимание на здравето си и да посещават редовно профилактични гинекологични прегледи.
-Д-р Добрев, в каква посока ще поведете Отделението по онкогинекология на КОЦ-Бургас? Планирате ли модернизиране на апаратурата и кои направления ще развиете?
-Поемам този отговорен пост с ясна визия за развитие. Концепцията, която ще следваме аз и колегите ми, с които сме изключително добър екип, е за надграждане и доусъвършенстване на хирургичното лечение. Погледът ни е съсредоточен към извеждане на следващо ниво на ендоскопската хирургия и по-точно на лапароскопските и хистероскопски интервенции. Хистероскопията представлява навлизане с камера през шийката в кухината на матката и детайлно оглеждане къде се намира проблемът, а след това взимане на проба за хистологично изследване. Това подпомага поставянето на окончателна и точна диагноза. В онкологията е добре да се преценява кой случай е за лапароскопска операция и кой за отворена хирургия. Разбира се, водещото при онкологичните заболявания е отворената хирургия, която е много добре развита при нас. Но при някои пациенти с онко заболявания в начален стадий обаче лапароскопската хирургия се явява по-щадящ метод. Ния я прилагаме от много време, като следим новостите.
Предимство за пациентите ни е, че в Отделението по онкогинекология работим със съдействието на водещи хирурзи в тази област, а именно чл. кор. проф. Григор Горчев, проф. Славчо Томов, проф. Явор Корновски, доцНадежда Хинкова и др. Относно модернизирането на отделението – радвам се, че имаме подкрепа от управителя на КОЦ – Бургас проф. Христо Бозов за обновяване на материално-техническата база на отделението и закупуването на по-модерна апаратура.

– Кои са най-често срещаните заболявания в областта на онкогинекологията? Колко операции извършвате годишно в отделението на КОЦ- Бургас и от какво естество?
– Статистиката сочи, че това е ракът на шийката на матката, следван от рака на тялото на матката. Наблюдава се тенденция за увеличаване на рака на яйчника. Според Националния раков регистър всяка година в България се откриват 862 нови случая с рак на яйчника.