00232-2019-0002/08.03.2019 Доставка на лекарствени продукти, разпределени в две обособени позиции, съгласно техническа спецификация.

Решение и обявление – публ.11.03.2019

Документация – публ.12.03.2019

Протокол 1 – публ.19.04.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публ.09.05.2019

Съобщение за жребий – публ.20.05.2019

Протоколи 2,3,4 – публ.31.05.2019

Доклад за резултатите от работата на комисията – публ.31.05.2019

Решение за определяне на изпълнител – публ.31.05.2019

Решение за прекратяване по чл.110-1-1 – публ.31.05.2019

Решение за прекратяване по чл.110-1-2 – публ.31.05.2019

Обявление за възложена поръчка – публ.03.07.2019

Договори – публ.03.07.2019

Обявление за приключени договори – публ.30.03.2020