2019-обява-9087180/03.04.2019 Изземване, транспортиране и предварително третиране, както и събиране, временно съхраняване и транспортиране на опасни отпадъци, генерирани в „КОЦ-Бургас” ЕООД – комплексно, за срок от 2 години

Обява за обществена поръчка – публ.03.04.2019

Документация – публ.03.04.2019

Информация за публикувана обява – публ.03.04.2019

Протокол – публ.17.04.2019

Договор – публ.10.05.2019