Лекари от КОЦ-Бургас с международно признание за лечението на карцином на гърда

Лекари от КОЦ-Бургас с международно признание за лечението на карцином на гърда

През 01-05.05.2019 в Берлин, Германия се проведе първият Международен конгрес на Европейската асоциация по Медицинска онкология ESMO, фокусиран върху новостите при диагностиката и лечението на карцином на гърдата.Конгресът постигна огромен успех като световно известни онколози, свързани с лечението на карцинома на гърда, изнесоха лекции за новостите в тази област. Учени, изготвящи международните препоръки и консенсуфу за поведението при карцином на гърда като проф. Фатима Кардозо, проф. Надя Харбек, проф. Емиел Руджърс, проф. Сибил Лойбл, проф. Едит Перез и много други, обсъдиха проблемите и при лечението на тази карциномна локализация. От България имаше участници от няколко онкологични центъра в страната. От приетите научни съобщения от цял свят имаше само 3 от България, основно участие в които взеха лекари от КОЦ-Бургас в лицето на д-р Ася Консулова и д-р Ярослава Маринчева. Д-р Консулова докладва две от съобщенията, а заедно с д-р Мариела Василева участва в представянето и на третия постер. Две от съобщенията са свързани с карцином на гърда при мъже, а третият с интраоперативната лъчетерапия в България. По време на дискусионната сесия тези научни съобщения бяха обсъдени с голяма аудитория онколози от цял свят и предизвикаха значим интерес. Бургаските онколози получиха и специални поздравления лично от проф. Фатима Кардозо, проф. Емиел Руджърс и проф. Матео Ламбертини.